Вейгела

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Вейгела

вейгела

Буйнорастящ храст, който през юни и юли дава красиви фуниевидни цветове с големина до 5 см.
Светлолюбив, сравнително устойчив на застудяване и невзискателен към почвата, но изисква редовно подкастряне на по-старите клони всяка година след завършване на цъфтежа.