Евонимус радиканс (чашкодрян)

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Евонимус радиканс (чашкодрян)

eounimus

Пъстролистни сортове са изключително ценни и ефектни почвопокривни растения.