Калифорнийски мак

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност