Канадски смърч (коника)

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Канадски смърч (коника)

канадски смърч

Едно от най-подходящите иглолистни за алпинеум.

Короната му е перфектен конус, който расте много бавно и достига едва 1,8 м височина.

Напролет връхчетата му са яркозелени.