Контакти

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

тел. 0894 080 880

Любомир Джелепов

e-mail: lubomir.djelepov@gmail.com