Котонеастър хоризонталис

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Котонеастър хоризонталис

cotoneaster hz

Нисък широколистен опадлив храст с дълги клони с пересто разклоняване, прилични на рибена кост (откъдето идва и широко разпространеното му друго наименование).

Листата са с овална форма и заострени на върха, до 1 см дълги, целокрайни, зелени, лъскави и окантени с бяла ивица по периферията, разположени последователно. На есен придобиват пурпурночервена окраска.

Единичните бледорозови дребни цветчета се появяват в началото на лятото, а червените сферични плодчета остават на храста почти до края на зимата.