Лоницера нитида

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Лоницера нитида

lonicera nitida

Вечнозелен храст с компактна форма.

Младите клонки са виолетово-кафяви и леко отворени настрани.

Листата са овално-яйцевидни, лъскави, тъмнозелени, противоположни и дребни (до 1 см).

Цветчетата са кремаво-бели, до 1.5 см и се появяват рядко.

Плодовете са лъскави виолетови топчета и са разположени в основата на листата.