Лоницера татарика

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Лоницера татарика

lonicera tatarica

Този храст образува гъста и силно разклонена корона със закръглена форма. Достига на височина до 2,5 – 3 м.
Цъфти през май с малки бели, розови или розовочервени цветчета. Плодчетата му, които се появяват през юли-август могат да имат декоративна стойност, особено ако са в по-големи количества.
Лесен за отглеждане. Предпочита слънчеви места. Мъртвите клонки трябва да се отстраняват периодично.
Подходящ за жив плет.