Момина сълза

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Момина сълза

момина сълза

Вирее на сенчести места. Достига до 15-20 см височина, има удължени широки листа и дребни бели камбановидни цветчета със силен приятен аромат.

Размножава се наесен чрез разделяне на коренищата.

Засаждат се на разстояние 15 см едно от друго. Изисква сенчести и влажни места, леки и наторени почви. Засажда се под храсти и дървета.