Трендафил

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Трендафил

трендафил

Добре позната и обичана катерлива роза.

Вирее най-добре на по-свързани почви (напр. глинести) и на слънчеви места.

Предпочитана е за засаждане край огради, плетове, подпорни стени и други прегради.