Туя западна ерикоидна

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Туя западна ерикоидна

ericoides

Mалка и компактна форма на западната туя.

Отличава се с характерния си виолетов оттенък, който в зависимост от слънчевото огряване варира от интензивен до почти зелен.

За да поддържа гъста короната й, трябва да се провежда резитба четири пъти в годината.

Използва се в комбинация с другите сортове на туята, както и с вечнозелени храсти: чашкодряни, лоницера, котонеастър, хвойни.