Туя западна „Западна панделка“

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Туя западна „Западна панделка“

туя златна панделка

Достига на височина 2-2.5 м. Короната й е ярко златисто-жълта с конична форма. Предпочита по-слънчеви места.