Туя западна „Рейнголд“

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Туя западна „Рейнголд“

Туя с кълбеста форма. Достига на височина и широчина 1.5 м.

През лятото листата й са с яткожълти багри, през есента и зимата стават медночервени.

Обича слънчеви места и достатъчно увлажнени плодородни почви.

Издържа на студ.

Размножава се чрез резници.