Туя източна „Аурея нана“

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Туя източна „Аурея нана“

туя източна аура нана

Oвален храст с гъсти и изправени клони.

През лятото иглолистата му са златистожълти, а през зимата – бронзовозелени.

Спретнатата му форма го прави отличен единичен храст.