Хиперикум

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Хиперикум

Хиперикум

Нискорастящ храст, който се разпространява бързо, като измества дори плевелите.

Цъфти от юни до септември с големи жълти, подобни на иглика цветове.

Чувства се добре както под дървета, така и на сухи, слънчеви места.

Една от разновидностите му – h.polyphyllum – е добре познатият и ценен жълт кантарион.