Хоста

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Хоста

хоста

Цъфти през юни-август с красиви камбановидни цветове.

Листата й са лилиеподобни.

Достига на височина 40 – 60 см.

Предпочита сенчести места и богата, леко влажна почва.