Юниперус комунис

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Юниперус комунис

юниперус комунис

uniperusc_bЮниперусите (хвойна, смрика) са полезна група иглолистни растения, сред които има както ефектни нискорастящи сортове, така и храсти със средни размери и дори високи дървета.

Всички сортове са издръжливи и понасят лоши условия. Растат във варовити и чакълести почви. Издържат на суша по-добре от повечето иглолистни. Понасят и подкастряне.

Смачканите листа на всички сортове са ароматни.