Юниперус „Скай рокет“ и юниперус „Блу рокет“

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Юниперус „Скай рокет“ и юниперус „Блу рокет“

rocket_sEдно от най-тесните иглолистни растения.

To е с изправени клони и синьосиви („скайрокет“) или тъмносини („блурокет“) иглолиста.

Достига до 4,5 м височина.

Чудесно единично растение в моравата.