Юниперус стрикта

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

Юниперус стрикта

stricta_bГъст, коничен, бавнорастящ сорт на хвойната. На възраст 10 години достига на височина от 2 м.

Клонките растат вертикално.

Короната на стриктата е сивозелена на цвят, бодлива.

Не е взискателна към почвата и напояването.

Препоръчва се за засаждане в алпинеуми и скални кътове.