Водна растителност

Външно и вътрешно озеленяване, декоративна растителност

мини лилия
водна лилия

Водна лилия

Най-красивото водно цвете. Засаждат се малко на брой растения, които да не покриват цялата водна повърхност. През зимата трябва да се държи в избено помещение в дървен съд с вода. След настъпването на пролетта се потопява във водата на дълбочина 30 – 60 см.

папур